Personal tools
Du er her: Forside / Veiledning / Standardisering

Standardisering

Krusedull

Arbeidet med å standardisere varenavn og stedsnavn har vært styrt av ønsket om best mulig tilgjengelighet for et bredt historieinteressert publikum, deriblant skoleungdom, uten å gå på bekostning av nytten for forskere. Vi har derfor valgt å gjøre tilgjengelig de  moderniserte og standardiserte varenavnene og stedsnavnene, men vil ved forespørsel gi forskere tilgang på de transkriberte.

 

Standardiseringen og moderniseringen av varenavn og stedsnavn har blitt gjort etter følgende kriterier:

Det er over 15 000 noteringer av stedsnavn (om lag 450 ulike steder) i listene. Disse er gjort om til den moderne stavemåten. Der det ikke har vært mulig å identifisere stedet, er den kildens skrivemåte/ bokstavering beholdt. Der det ikke har vært mulig å tyde skriften er dette markert med spørsmålstegn (?). Stedene er lagt til dagens landegrenser. Der det ikke har vært mulig å identifisere stedet eller landet, er landet satt åpent.

 

Det er oppimot 7500-8000 ulike varenavn i varelistene etter standardisering. Disse dekker de om lag 56 000 varene som er notert i listene. Som ledd i standardiseringsarbeidet med varenavnene er disse gjort om til moderne norsk. Der det har vært mulig er det lagt til lenker til ordforklaringer. Der det ikke har vært mulig å tyde skriften i kilden er dette markert med spørsmålstegn (?). Der vi ikke vet hva varen er, har kildens originalbokstavering fått stå.

 

Mangfoldet i vareslag er forsøkt beholdt ved at 1700-tallets utdypende beskrivelser er med i varenavnet. For å lette søk er noen varer blitt samlet ved at felles egenskaper har blitt trukket frem. Dette gjelder f.eks. bånd eller varer laget av jern, der ”bånd” eller ”jern” har blitt satt først, fulgt av varenavnet slik det står i kilden, men i modernisert og standardisert form. I listene vil det da stå: Bånd, silkebånd eller Jern, gryte av jern. Denne måten å føre varer på sammenfaller med oppføringene ved flere av tollstedene og ansees derfor som en kildenær måte å forenkle søk på. 

This is Flow Diazo Theme