Personal tools
Du er her: Forside / Utstilling

Det sanselige 1700-tallet

Det sanselige 1700-tallet

Utstillingen Det sanselige 1700-tallet er det nærmeste vi kan komme en tidsmaskin. Den gir publikum mulighet til å oppleve og reflektere over hvordan folk som levde gjennom 1700-tallet  opplevde sine omgivelser - gjennom sansene: Hva de så rundt seg, hørte av lyder, smakte, luktet og kjente. For å sette sanseopplevelsene i ett større perspektiv er de satt i sammenheng med tidlig globalisering, sjøveis handel og de norske regionenes særtrekk.

 

Utstillingen er til fri benyttelse for museer, skoler, bibliotek og allmenheten. Vi har laget utstillingsplakater som tar for seg de store linjene, men lar det være opp til den som setter opp utstillingen til å fylle den med gjenstander fra egne samlinger, kopier av ting fra 1700-tallet eller bruke gjenstander som gir de samme, eller i hvert fall så nært vi i dag kommer, sanseopplevelser som på 1700-tallet. Vi oppfordrer alle som setter opp utstillingen, til å legge til rette for at publikum kan få mange fysiske sanseopplevelser!  La folk snuse, smake, se, føle og lukte!

 

Utstillingen er muliggjort ved støtte fra Sparebankstiftelsen, Eckbos legater og Proforsk, Forskningsrådet. Prosjektbeskrivelsen er tilgjengelig her

 

Utstillingen:

montering

Plakatene og de andre delene av utstillingen kan fritt benyttes. Vi vil gjerne høre mer om deres erfaringer med utstillingen, og ber derfor om at dere forteller oss om dere stiller den ut, og også at dere tar bilder om hvordan dere har løst den. Med deres lokale forankring og kompetanse tror vi nemlig at det vil bli et spennende mangfold av veldig ulike utstillinger.

 

Plakatene er 84x84 cm, og bør trykkes på A0-format, som så beskjæres. De er gjort kvadratiske for å fleksibelt kunne settes opp i ulike lokaler (se bildet). For mer om trykk og print, se forslagslisten (nest siste side)

(Last ned ved å klikke på miniatyrbildene)

Engelsk oppsummering

For engelsk oppsummering, kan dette vedlegget trykkes opp

 

Utstillingsplakater

Del 1 – Innledende plakater (3 stk) 

   

Del 2 – Sansene (5x2 plakater)

Del 3 – Regionene (5x2 plakater. Velg egen region eller alle)

  

 

 

Forslagsliste til utstillere:

Forslag til gjenstander, kopier og annet som kan stilles ut sammen med plakatene.
Museumsopplegg web

 

Kart og brikker:

En av aktivitetene som foreslås, trenger kart og spillebrikker. 

  

 

Logoer/ bannere:

Til bruk på lokale utstillingskort o.l.. 
Intro banner web

 

Katalog:

Katalogen har utdypende informasjon. De som ønsker den i trykt versjon, kan kontakte firmaet Bokstav og Bilde for anbud på trykk.

 

Undervisningsopplegg:

Undervisningsoppleggene anbefales gjennomført i forkant av skoleklassers besøk i utstillingen, men de kan også gjennomføres alene, uten utstillingen. Last ned:

Undervisningsopplegg for videregående

Undervisningsopplegg for ungdomsskole

 

 

Filmer

Medieklassen ved Lillestrøm videregående laget våren 2016 bildespill som formilder noen av temaene knyttet til utstillingen. Disse er mulig å laste ned og bruke i utstillingene.

Bildespill: Kaffe

Bildespill: Trelasthandel

Bildespill: Danmarksfart

 

This is Flow Diazo Theme