Personal tools
Du er her: Forside / Skole

Skole

Foto: Nasjonalmuseet / Ivarsøy, Dag AndreFotolisens: Fri ikke-kommersiell bruk (CC-BY-NC)

Undervisningsopplegg

Tollistene på nett er særlig godt egnet for at skoleelever selv kan oppdage hva slags varer som var tilgjengelig i Norge i tiårene rundt 1814. Gjennom egne oppdagelser får de et bredere perspektiv på historie og samfunnsutviklingen, men også en egen, personlig opplevelse av å bruke kilder, lete frem resultat og sette disse i større, og kanskje nye sammenhenger.

 

Undervisningsopplegg for videregående

Vi har laget undervisningsopplegg for videregående skole knyttet til materialet i tollistene. Disse er tilgjengelig gjennom ndla.no, og dreier seg om:

- Globalisering på 1700-tallet

- Handelsforholdene på 1700-tallet

- Historie og statistikk

- Forbruk i fortiden

- Styreformer og eneveldet

- Næringslivet i Norge 1500-1800

- Historie + statistikk = sant 

 

Eksempler fra skoler som har arbeidet med undervisningsoppleggene:

Molde videregående

 

Spill

For en mer interaktiv læring av næringsutviklingen på Østlandet gjennom 1700-tallet har vi i samarbeid med Alibier AS også utviklet læringsspillet "Trelast og Kronen". Gjennom spillet får elevene oppleve og lære om trelastens utvikling som næring på Østlandet fra slutten av 1600-tallet til starten av 1800-tallet. Elevene spiller ulike aktører i næringen, deriblant bønder, trelasthandlere og redere, og må gjennom spillet ta valg som sikrer dem inntekter eller sender dem i økonomisk uføre. Spillet viderutvikles våren og sommeren til å omfatte resten av landet, samt at en nettside skal kunne bistå læreren med reglene og gjennomføringen.

Spillet og reglene

Periodeslides 

 

Undervisningsopplegg for 10. årstrinn

Nedenfor er forslag til undervisningsopplegg knyttet opp til kompetansemål for 10. årstrinn.

Oppgaver for å oppnå kompetansemålene  etter 10. årstrinn

 

Kontakt med lærere og skoler

I løpet av våren 2016 vil vi utvikle flere undervisningsopplegg, da for alle skoletrinnene.

 

Vi ønsker gjerne kontakt med lærere som vil bruke undervisningsoppleggene, eller som har tilbakemeldinger på dem. Vi setter stor pris på å høre dersom klasser bruker Tollistene på nett i undervisningen, og bistår gjerne med hjelp knyttet til materialet.

This is Flow Diazo Theme