Personal tools
Du er her: Forside / Formidling

Formidling

Prosjektets fokus har vært på å gjøre tollistene tilgjengelig for interesserte. Det har derfor hittil ikke vært rom for å gjøre noen overordnet analyse av materialet. Noen resultater har likevel kommet frem, og er formidlet dels i media, og dels i vitenskaplige publikasjoner. 


Vi ber om at de som benytter databasen i forbindelser med publikasjoner el.l., sender oss en epost, slik at dette kan bli med i oversikten. 

 

Følg oss gjerne på Facebook.

 

I media:

Spillkort, Farger, Tømmer, Papir, Kaffe, Kobbertøy, Take away, Utseende, Kanarifuglfrø, Karve

Master og Bacheloroppgaver

Masteroppgaver
Kim Bredesen "Skipsfart og handel i krig og fred. Nettverksrelasjonene til kjøpmannen og rederen Hans Herlofsen 1775-1801", Masteroppgave, Institutt for religion, filosofi og historie, UiA, vår 2017.
Bacheloroppgaver
Martin Hagset: "Kaffeimport til Norge, 1733-1794", Bacheloroppgave, IAKH, UIO, vår 2016.

Foredrag

- En verden av varer- Smaken av Stavanger på 1700-tallet. Stavanger museum, Forskningsdagene (22.9.2016)
- Smaken av Christiania 1700-tallet. Litteraturhuset, Oslo. Forskningsdagene 2016, (21.9.2016)
- Historiske tollister og sprell levende historie- Historieformidling på nett, IAKH, UiO, (31.5.2016)
- Hvorfor angår 1700-tallet oss? NDLA Lanseringseminar (19-20.4 2016)
- Hva forteller tollistene om Arendal på 1700-tallet? Foredrag på Kuben, Arendal (25.2.2016)
- Hva forteller tollistene om Trondheim på 1700-tallet? Torsdagsforedrag på Trondheim sjøfartsmuseum, (26.11.2015)
- Hva kan tollistene brukes til?  Forskning 1-2-3 på Riksarkivet (23.11.2015)
- Transnasjonal handel - dobbelsesjon på Norske historikerdagene 2015 (juni 2015)
- A Norwegian consumer revolution in the 18th century, as seen in new foods -  Entangled Colonialism: Scandinavian Trade in the Atlantic and Asia (november 2014)
-  Kyst- og fiskerimuseenes nettverksmøte (november 2014) 

Fagfellevurderte publikasjoner

Andre publikasjoner

Ragnhild Hutchison "Historiske toll- og skipsanløpslister" i Norsk Maritimt Museum Årbok 2015, Oslo, 2016. 

Hjernekraftprisen 2014


Prosjektet Historiske toll- og skipsanløp har vunnet Forskerforbundets Hjernekraftpris 2014. Juryen mente: at bidraget er av høy kvalitet. Det er også et godt eksempel på viktigheten av grunnforskning. Prosjektgruppen viser på en fin måte hvordan historieforskningen bidrar til å øke forståelsen av prosessene som skaper og driver økonomisk utvikling. 

This is Flow Diazo Theme