Personal tools
Du er her: Forside / Om oss

Historiske toll- og skipsanløpslister

Prosjektet heter Historiske toll- og skipsanløpslister, og er en videreutvikling av denne nettsiden og databasen Tollistene på nett (se Forprosjektet). Det pågående arbeidet har så langt fått støtte fra Sparebankstiftelsen, Bergesenstiftelsen, Eckbos legat, Oslo maritime stiftelse, Kontaktrådet for fiskeri- og kystmuseene og Stiftelsen Skoleskipet Tordenskjold.

Du kan lese prosjektbeskrivelsen her

MålFoto: Nasjonalmuseet / Ivarsøy, Dag AndreFotolisens: Fri ikke-kommersiell bruk (CC-BY-NC)

Prosjektet tar utgangspunkt i den sentrale rollen som innenriks og utenriks sjøverts handel har spilt i norsk historie og økonomisk utvikling. Ved å transkribere, digitalisere  og tilgjengeliggjøre toll- og skipsanløpslister fra 1700-tallet på nett for allmenheten, og da særlig skoler, museer og det lokalhistoriske miljøet vil publikum selv kunne utforske hvordan Norge var del av det verdensomspennende handelsnettverket  som vokste frem i forkant av, men også la grunnlaget for, det økonomiske systemet vi har i dag.

 

Prosjektet består i sin helhet av tre deler:

Del 1: Grunnloven og norsk utenrikshandel (avsluttet - det er netsiden og databasen slik du finner den i dag)

Prosjektet transkriberte, digitaliserte og tilgjengeliggjorde et lite utvalg norske tollister fra 1700-tallet på nett. Resultatet kan oppleves ellers på dette nettstedet, eller se lenken til forprosjektet på venstre side her.

 

Del 2: Toll- og skipsanløp- Tilgjengeliggjøring

I løpet av perioden august 2014 til jauar 2016 har vi transkribert og gjort tilgjengelig skipsanløpslistene for 1786 og1794, samt varelistene for årene 1686, 1731, 1733, 1756, 1786 og 1794. I tilegg er varelistene for tollstedene Christiania (Oslo), Bergen, Trondheim, Kristiansand, Tønsberg og Risør for årene 1786, 1788, 1790, 1792 og 1794, samt handelsstatistikk for Norge i 1835 er lagt ut (disse ble transkribert som del av forprosjektet). 

 

Dette innebærer mer enn 70 000 innførsler som har blitt transkribert fra originalkildene og skrevet inn i et it-system som er spesielt utviklet for prosjektet. Deretter er innføringene korrekturlest, språket gjort om til moderne norsk og varene har blitt standardisert for å lette søke- og analysemulighetene.

 

Alle dataene er publisert via et offentlig tilgjengelig websted. Prosjektet har kontinuerlig videreutviklet webstedet med nye funksjoner knyttet til søk og uthenting av informasjon fra materialet. Videre er delene av webstedet som omhandler tollstedene og det handelshistoriske bakteppet lagt over til Lokalhistoriewiki. Dette er gjort for å tilrettelegge for at publikum og forskere kan være med å utvikle en dynamisk og interaktiv utvikling av denne kunnskapen fremover.

Prosjektet ble tildelt Forskerforbundets hjernekraftpris i 2014

 

Prosjektets formidling har vært tredelt. Skolen: Vi har samarbeidet primært med ndla.no for å nå ut med undervisningsopplegg. Brede publikum: Media har vært den viktigste kanalen. Vi har bl.a. hatt en fem-episoders sending på Ekko på P2. Forskningsmiljøene: Dette har dels tatt form av konferansedeltagelse med stand og foredrag, og dels forskningsartikler som bruker materialet.

 

I 2014 fikk prosjektet Forskerforbundets Hjernekraftpris.

 

Avslutnings/ evalueringsrapport for denne delen av prosjektet er tilgjengelig her.

 

Videre arbeid:

Høsten 2016 transkriberer og tilgjengeliggjør vi ytterligere lister fra Trøndelag. Dette arbeidet er gjort mulig av Stiftelsen Skoleskipet Tordenskjold. Det arbeides også med å lage en ny database for kobbereksporten fra trondheim. Det arbeidet er gjort mulig av finansiering ra Museene i Sør-Trøndelag, Røros kommune og "kobberprosjektet" ved Iakh, UiO. Det arbeides også med å spre utstillingen "Det sanselige 1700-tallet" til kulturinstitusjoner omkring i landet.  Prosjektet Norsk historisk prisdatabase er også igangsatt. Vinteren 2017 fortsetter transkriberingsarbeidet.

 

Prosjektet gjør også tilgjengelig prisserier som er bevart fra 1700-tallet. Vinteren 2017 vil det arbeides det videre med å sikre finansieringen til dette. 

 

Del 3: Sluttanalyse

Et forskningsprosjekt med to forskere skal resultere i en publikasjon med analyser av norsk sjøveis innenriks- og utenrikshandel på 1700-tallet. De tilgjengeliggjorte toll- og skipsanløpslistene brukes som utgangspunkt. Det arbeides med å sikre finansiering til dette

 

 

 

This is Flow Diazo Theme