Personal tools
Du er her: Forside / Om oss / Forprosjektet

Forprosjektet og innsamlingen

Datamaterialet ble begynt samlet i 2012 for delprosjektet Grunnlovens betydning for norsk utenrikshandel, som var del av NTNU sitt grunnlovsprosjekt Grunnloven og regionene: hegemoni, kontinuitet og brudd (avsluttes 2013). Tollbøkene ble i utgangspunktet ikke skrevet av med tanke på senere publisering, men da det var stor interesse for materialet ble prosjektet Grunnlovens konsekvenser for utenrikshandelen – på nett etablert i samarbeid med Norsk lokalhistorisk institutt http://www.lokalhistorie.no/nli.html.

Innsamlingen av tollmaterialet ble ledet av Ragnhild Hutchison mens hun var post doc på NTNU. Hun la opp strukturen for transkriberingen, behandlet materialet fra 1835 og korrekturlest databasen. I forbindelse med tilgjengeliggjøringen på nett har hun utarbeidet tekst og bistått med konstruksjonen av databasen.

Amund Pedersen var vit.ass. og gjennom fem måneder i 2012 transkriberte tollistene fra 1780- og 1790-tallet. Jon Christian Brekke, rådgiver ved Norsk lokalhistorisk institutt, brukte 3 ½ måned på å bygge database- og websider. Gaute R. Gunleiksrud har hjulpet med korrektur av 1835-materialet som ble OCR-lest fra SSBs handelsstatistikk og Knut Sprauten, direktør ved Norsk lokalhistorisk institutt, har bistått med korrektur, ordforklaringer og lenking til Norsk historisk leksikon http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Leksikon:Hovedside .

 

Prosjektet mottar her støtte fra Sparebankstiftelsen

Dato: 2014-06-20

This is Flow Diazo Theme