Personal tools
Du er her: Forside / Om oss / Opphavsrett

Opphavsrett

Gjenbruk av materiale fra Historiske toll- og skipsanløpslister

Materialet fra Historiske toll- og skipsanløpslister, heretter kalt prosjektet, kan gjenbrukes fritt med noen vilkår. Alt materiale fra prosjektet er, dersom annet ikke er spesifisert, gjort tilgjengelig under lisensen CC BY-SA 3.0. Denne lisensen gir rett til å gjenbruke materialet, herunder å omskape, å gjøre utdrag og å bruke materialet i en kommersiell sammenheng, forutsatt at (1) prosjektet krediteres, fortrinnsvis med kobling til webstedet, og (2) gjenbrukt materiale legges ut under samme eller tilsvarende lisens.

Originalkildene som ligger til grunn for prosjektet er i utgangspunktet fritt tilgjengelig (public domain) også i transkribert form. I den form de er publisert av prosjektet er det lagt betydelig arbeid i utvalg, standardisering, sammenkobling, tabelloppsett og så videre, og presentasjonen på prosjektets websted er derfor et nytt, selvstendig verk.

Bilder som er brukt på prosjektets websted kan være lagt ut under andre lisensvilkår.

Ved gjenbruk av materiale er vi svært interessert i å få vite om bruken, da det kan bidra til å utvikle prosjektet videre. Det er også mulig å samarbeide med prosjektets medarbeidere om bruk av data. Vi oppfordrer derfor alle som vil gjenbruke materiale til å kontakte oss.

Eventuelle spørsmål omkring lisensiering og opphavsrett kan rettes til vår samarbeidspartner Norsk lokalhistorisk institutt / Lokalhistoriewiki.

This is Flow Diazo Theme