Personal tools
Du er her: Forside / Databasene / Varelister / Kobbereksport / Lenker og litteratur

Lenker og litteratur

Museer:

Rørosmuseet: http://rorosmuseet.no/

Museene i Sør-Trøndelag: http://www.mist.museum.no/

 

 

Andre nettsted som tar for seg det norske kobberet:

Røros kommune: http://www.roros.kommune.no/Om-roros/

Røros bergstad og cirmumferens: https://kulturpunkt.org/owner/44/group/151/record/962

Bergstaden: http://www.bergstaden.org/no/

Verdensarven Røros: http://www.verdensarvenroros.no/

 

 

Bøker:

Kvikne kobberverk:

Hagen, Olav Tryggve, Kvikne : ei bygdebok. B. 2 : Gardsbruk, koparverk, Oslo : Bokcentralen, 1951 

Løkken kobberverk:

Løkken verk : en norsk grube gjennom 300 år, Trondheim: Brun, 1954

Folldal kobberverk

Folldal verk gjennom 240 år : historiske trekk, 1748-1988, Folldal; Folldal verk, 1988.

Selbu kobberverk

Rolseth, P.O., Selbo kobber-værk, Selbu og Tydal historielag, 1945

Røros kobberverk

Ødegaard, Sverre: Bergstaden Røros, Oslo : ARFO, 1997

Hjort, Peder, Historisk Beretning om Røraas Kobberværk, fra dets første Udfindelse og Anlæg 1646 intil Aar 1679, Trondheim : NTH-trykk, for Norges tekniske høgskole, 1968

Dahle, H.C. Røros kobberværk : 1644-1894, Trondhjem : [s.n.], 1894

Nisen, Gunnar Brun, Røros kobberverk 1644-1974, Trondheim, 1976

Øisang. Ole, Røros Kobberverks historie, Trondheim : Rørosbokkomiteen : kommisjon hos Globus-forlaget, 1946

Prytz, A.R., Aarbok for Røros, 1644-1912, [Røros] : [s.n.], 1913

Seresse, Volker, Tysk bergverkstradisjon ved Røros kobberverk 1671-1685 : en undersøkelse om innvandring av bergfolk fra Sachsen ogHarzregionen til Norge og deres virksomhet på 1600-tallet, [Trondheim] : Tapir, 1992

 

Arkivkataloger:

Privatarkiv : katalog over privatarkiv i Statsarkivet i Trondheim. 4 : Privatarkiv 211 Røros kobberverk og 212 Folldal verk

Tollregnskap i Riksarkivet: http://www.arkivverket.no/arkivverket/Tema/Rekneskap/Tollrekneskap

This is Flow Diazo Theme