Personal tools
Du er her: Forside / Databasene / Varelister / Kobbereksport

Kobbereksport

Tittel    Rykende smeltehytte, fra Røros (1821)Forfatter    Jacob Pedersen, RørosmuseetLicense    Public Domain

Kobbereksporten fra Trondheim ble ført i adskilte tollbøker fra 1751 til 1793. 

Tollbøkene inneholder oppsummeringslister som gir informasjon om eksporten av kobberet.

 

Kobberlikvidasjonslistene viser tilførselen, utskipningen og lagrene av kobber fra ulike verk for hver av kobberverkseierne. 

 

Ekstrakter for sortering:

Eiere

 

Utskipningslistene viser hvilke kapteinen, til hvor og mengden fra ulike verk kobberet  er ført for hver av eksportørene. Disse var ikke nødvendigvis bare var eiere i kobberverkene.

 

Ekstrakter for sortering 

Destinasjoner

Eksportører

Skippere 

 

Datamaterialet er gjort tilgjengelig i samarbeid med Museene i Sør-Trøndelag, Byantikvaren i Trondheim, Verdensarvkoordinatoren ved Røros kommune og prosjektet  Kobber i tidligmoderne tid ved UiO.

For informasjon om kobbereksporten før 1751, se Trondheim tollsteds tollbøker. For tiden etter 1793 ble kobbereksporten igjen ført sammen med den øvrige eksporten. Det har ikke vært mulig å gjøre disse listene tilgjengelig. For tilgang til informasjon om kobbereksporten på 1800-tallet, se SSBs handelsstatistikk. For 1835 er denne tilgjengelig transkribert form her.

 

Priser for varer ved provianthuset på Røros er gjort tilgjengelig i en egen prishistorisk database som finnes her

 

Ytterligere informasjon:

Historien om kobbereksporten

Utfordringene ved å bruke listene

Skole og undervisning

Lenker og litteratur

 

 

This is Flow Diazo Theme