Personal tools
Du er her: Forside / Databasene / Priser / Om prisene og utfordringer knyttet til dem

Om prisene og utfordringer knyttet til dem

Prisene i databasen

I databasen er det foreløpig to slags priser; priskuranter og provianthustakster.

Priskuranter ble satt ved månedens utgang for byenes mest sentrale varer. De gir oversikt over den vanligste prisen betalt i kurant mynt for varen. Handlende var ikke pålagt å følge prisen men priskurantene ble ofte trykt eller på annet vis spredd til handelskontakter andre steder for å opplyse om rådende priser. Det er bevart priskuranter for de fleste norske kjøpstedene i Søndenfjeldske Norge fra 1736-1766, samt noen fra tidligere år. Priskuranter er også bevart knippe år er også bevart fra tollstedene i Nordenfjeldske Norge.

 

Av finansielle årsaker har det foreløpig ikke vært mulig å gjøre tilgjengelig alle de bevarte priskurantene. Vi antar at det trengs om lag 3 månedsverk for å ferdigstille transkriberingen av de bevarte priskurantene og arbeider med å skaffe finansiering til det arbeidet.

 

Ved Røros kobberverk ble taksten for varer solgt ved provianthuset satt av Bergverksdireksjonen to ganger i året. Disse er bevart fra 1737 Til 1830, og her gjort tilgjengelig frem til 1816. Det arbeides med å gjøre også prisene mellom 1816-1833 tilgjengelig, men valutaendringer krever utvikling av særskilte tekniske løsninger.

 

I løpet av vinteren 2017 vil også deler av kuranten for bryggen i Bergen bli tilgjengelig. Denne ble satt for handelen på Bryggen i Bergen, og dikterte prisene på handelen med Nordland. Materialet er gitt prosjektet av Jan-Tore Klovland, professor ved Norges Handelshøyskole.

  

Utfordringer med å bruke materialet

Priskurantene, Provianthustakstene fra Røros og kurantene fra Bryggen i Bergen og gir sterke infikasjoner på prisen på varene som ble handlet på stedene. De dekker likevel ikke alle transaksjoner der det ble betalt for varene. Priskurantene var månedlige oppsummeringer av den vanligste prisen som byens myndigheter kjente til at var betalt. Priser betalt i transaksjoner for eksempel utenfor byen var ikke med i vurderingen. Prisene oppgitt i kuranten i Bergen og Provianthustakstene på Røros forteller tilsvarende ikke om prisene som ble betalt utenfor de to stedene.

Både priskurantene, provianthustakstene og kurantene i Bergen var prisene betalt i kurant mynt, som var betegnelsen på den sirkulerende småmynten. For mer om myntsystemet, se ”Daler” i Historisk leksikon på lokalhistoriewiki.


 

This is Flow Diazo Theme