Personal tools
Du er her: Forside / Databasene / Priser

Priser (Betaversjon)

50 riksdaler (Foto: Kjetil Kvist(/Numisma Mynthandel)

Prishistorisk database - norske priser på 1700-tallet (Beta)

 

Historiske priser gir mulighet for unike innblikk  i kjøpekraft, levekår, verdisetting i Norge, men også kontakt med andre marked. For norske tollsteder, samt noen få handelssteder, er det bevart prisserier for flere tiår av 1700-tallet. I denne databasen gjør vi disse prisene tilgjengelig. (foreløpig i BETA)

 

Databasen (BETA) for priser på 1700-tallet finner du her

Handelsvarene finner du her

 

Dataene gjøres tilgjengelig for allmenheten etter hvert som de blir transkribert og korrekturlest. Prisdatabasen må derfor ansees som et pågående arbeid, og alt som foreligger er i betaversjon.  I løpet av vinteren vil det komme til ytterligere lister, samt søk- og sorteringsfunksjoner. Det vil også bli mulig å laste ned dataene som regneark, men inntil videre må man manuelt kopiere og lime dataene inn i regneark. Med tid håper vi å kunne utvikle tverrfaglige undervisningsopplegg som lar skoleelever utforske materialet.

 

Du kan lese mer om prisene og utfordringene med å bruke prisene i databasen her

 

Vi tar forøvrig gjerne i mot tips på arkiv og kilder med lange prisserier som kan egne seg i en prisdatabase, eventuelt innspill til finansiering så vi kan ferdigstille tilgjengeliggjøringen av priskurantene.

 

Den prishistoriske databasen har så langt vært mulig å utvikle med støtte fra Prosjekt- og utviklingsmidler til Arkiv, Riksarkivaren.

This is Flow Diazo Theme