Personal tools
Du er her: Forside / Databasene / Priser

Priser

50 riksdaler (Foto: Kjetil Kvist(/Numisma Mynthandel)

Prishistorisk database - norske priser på 1700-tallet

 

Historiske priser gir mulighet for unike innblikk  i kjøpekraft, levekår, verdisetting i Norge, men også kontakt med andre marked. For norske tollsteder, samt noen få handelssteder, er det bevart prisserier for flere tiår av 1700-tallet. I denne databasen gjør vi disse prisene tilgjengelig. 

 

Databasen for priser på 1700-tallet finner du her

Handelsvarene finner du her

 

Du kan lese mer om prisene og utfordringene med å bruke prisene i databasen her.

Materialet ligger ute på CC-by-SA lisens. Vi ber likevel om at du sier i fra dersom du skal bruke det i forbindelse med forskning slik at det ikke gjøres dobbeltarbeid med materialet.

 

Den prishistoriske databasen har vært mulig å utvikle med støtte fra Prosjekt- og utviklingsmidler til Arkiv, Riksarkivaren og Norges bank.

This is Flow Diazo Theme