Personal tools
Du er her: Forside / Databasene

Listene

Forside av tollprotokoll, Hammerfest 1800

Prosjektet har gjort tilgjengelig summariske varelister for alle de norske tollstedene for årene 1686, 1731, 1733, 1756, 1786 og 1794, samt skipsanløpslister for de samme stedene i 1786 og 1794. I tillegg er det tilgjengeliggjort flere vare- og skipsanløpslister for særskilte havner. Dette gjelder særlig for Finnmark, Trøndelag og Oslofjordområdet.

Dette innebærer mer enn 56 000 innførsler som har blitt transkribert fra originalkildene og skrevet inn i et IT-system som er spesielt utviklet for prosjektet. Deretter er innføringene korrekturlest, språket gjort om til moderne norsk og varene har blitt standardisert for å lette søke- og analysemulighetene. 

 

Dette har resultert i følgende lister som kan søkes i:

Tollsteder

Skipsanløp

Varelister

Priser

 

This is Flow Diazo Theme