Personal tools
Du er her: Forside / Introduksjon

Introduksjon

Tollbøker

Prosjektet Historiske toll- og skipsanløpslister har transkribert og standardisert summariske vare- og skipsanløpslister fra samtlige norske tollsted gjennom et utvalg år på 1700-tallet, og gjort dette tilgjengelig i to søkbare databaser. Varelistene viser hvilke varer som ble ført sjøveis til eller fra de norske tollstedene, samt mengdene, destinasjon/opphavsland, og tidvis verdien på varene. Skipsanløpslistene gir detaljer om skipenes størrelse, reiserute og kapteiner. Det har også kommet til en database med priser fra norske steder gjennom et utvalg år på 1700-tallet, samt en database som detaljerer kobbereksporten fra Trondheim fra 1751 til 1793.

Støttespillere 

Prosjektet Historiske toll- og skipsanløpslister samarbeider med Norsk folkemuseum, Norsk maritimt museum og Norsk lokalhistorisk institutt.  Prosjektet er også støttet av Oslo Museum, Aust-Agder kulturhistoriske senter, Vest-Agder museet, Telemark museum, Museumssenteret i Hordaland, Museene Vest, Lindesnes fyrmuseum, Bergen sjøfartsmuseum, Østfoldmuseene og Museum Stavanger. Riksarkivet støtter prosjektet ved å digitalisere kildematerialet.

Prosjektet er støttet økonomisk av Sparebankstiftelsen, Bergesenstiftelsen, Eckbos legat, Oslo maritime stiftelse, Stiftelsen Skoleskipet Tordenskiold og Kontaktrådet for kyst- og fiskerimuseer.

Forprosjektet som la grunnlaget for prosjektet, ble muliggjort gjennom NTNU sitt grunnlovsprosjekt Grunnloven og regionene: hegemoni, kontinuitet og brudd (avsluttet 2013), og finansiert av Forskningsrådet.

 

Logoen til Norsk lokalhistorisk institutt  

Skoleskibet "Tordenskiold"

Snarveier

Varelister_snarvei

Kobbereksport

Skipsanløp_snarvei

Priser

Instagram       Facebook

Utstilling

This is Flow Diazo Theme