Personal tools
Du er her: Forside / Eksterne ressurser

Lenker

Tollbok, Halden, 1762

Nyttige linker til sider som kan forklare ord, mål eller vekt:

lokalhistoriewiki:
http://lokalhistoriewiki.no/index.php/lokalhistoriewiki.no:Hovedside

Ordbok - eldre dansk

http://ordnet.dk/ods

Gamle norske måleenheter:
http://www.maritimt.net/arkforsk/norskem.htm

Oversikt over måleenheter:

https://snl.no/.taxonomy/58 

Rawert, Ole Jørgen: Almindelig varelexicon, bd 1, Kjøbenhavn : Soldenfeldt, 1831

http://www.nb.no/nbsok/nb/80cdde20237be0de37d7783565467df4?index=0#0

Rawert, Ole Jørgen: Almindelig varelexicon, bd 2, Kjøbenhavn : Soldenfeldt, 1834
http://www.nb.no/nbsok/nb/1ff7c994518a5e9a53bad3f111428e1e?index=1#0

 

Tollover:

Tolloven av 1732

 

Linker til andre nettsteder med materiale knyttet til handel:

The RICardo Project: Internasjonal handel 1800-1939:

Navigocorpus: skipstrafikk mellom 1600 og 1900

Italiensk handelstatistikk

Duanaire: Irsk handelsstatistikk 1698-1829

Toflit18: Fransk handelsstatistikk 1716-1829

Engelsk materiale: Scannet versjon av tollmateriale 

Nederlandsk materiale: http://www.let.rug.nl/welling/paalgeld/appendix.html 

Skibsfarten i Danmark 1787: http://dendigitalebyport.byhistorie.dk/skibsfart1787/Default.aspx

Øresundtollen:

http://www.soundtoll.nl/index.php/en/welkom

Dansk Vest-Indiske kompanis arkiv

Nederlandske Ost-Indiske kompani sine reiser og laster

The Medieval and Early Modern Data Bank:
http://www2.scc.rutgers.edu/memdb/index.html

Allen - Unger Global Commodity Prices Database
http://www.history.ubc.ca/faculty/unger/ECPdb/about.html

Sider om dansk økonomisk historie:
http://www.helmer-c.dk/Econhist/default.htm

Norges bank:
http://www.norges-bank.no/en/price-stability/historical-monetary-statistics/

Portalen för historisk statistik - historia i siffror:
http://www.historia.se/

 

Utvalgt litteratur som tar for seg norsk toll og handel i tiårene rundt 1814:

Brautaset, Camilla. Norsk Eksport 1830-1865 i Perspektiv Av Historiske Nasjonalregnskaper. Bergen: Norwegian School of Economics and Business Administration, 2002

Bull, Ida De trondhjemske handelshusene på 1700-tallet : slekt, hushold og forretning , 1998

Coldevin, Axel. Næringsliv og Priser i Nordland: 1700-1880. Vol. 11. Bergen: Museet., 1938.

Dyrvik, Ståle, Anders B.Fossen, Tore Grønlie, Edgar Hovland, Helge Nordvik og Stein Tveite. Norsk Økonomisk Historie 1500-1970. Bergen: Universitetsforlaget, 1979.

Ertresvaag, Egil. "Et Bysamfunn i Utvikling: 1800-1920". Bergens historie, Vol. B. 3. Bergen: Alma mater, 1995.

Feldbæk, Ole. Dansk Neutralitetspolitik under Krigen 1778-1783: Studier i Regeringens Prioritering af Politiske og Økonomiske Interesser. Vol. nr 2. København: Akademisk forlag, 1971.

Feldbæk, Ole. Nærhed og Adskillelse: 1720 - 1814. Oslo: Universitetsforlaget, 1998.

Fossen, Anders Bjarne. "Borgerskapets By: 1536-1800". Bergens historie, Vol. B. 2. Bergen: Alma mater, 1995.

Grepstad, Ottar, Arnvid Lillehammer, Anna Elisa Tryti, Knut Helle og Egil Sunde. Vestlandets Historie. Bergen: Vigmostad & Bjørke, 2006.

Hutchison, Ragnhild. In the Doorway to Development: An Enquiry into Market Oriented Structural Changes in Norway Ca. 1750-1830. Leiden: BRILL, 2012.

Hutchison, Ragnhild. "The Norwegian and the Baltic Timber Trade to Britain 1780-1835 and Its Interconnections." Scandinavian Journal of History, nr. 1 (2012). [London]: Routledge, 2012. s. 1-22.

Jørgensen, Hans-Jørgen. "Fra Middelalderen til 1814", Det Norske tollvesens historie, bd. 1,. Oslo: Tolldirektoratet, 1969.

Mestad, Ola. "Næringsfridom i 1814-Grunnlova: Adam Smith, Schlegels Naturrett Eller Bondekrav På Eidsvoll?", s. 21-94 i Michalsen, Dag. Forfatningsteori møter 1814. Oslo: Akademisk publisering, 2008.

Myhre, Jan Eivind. "Hovedstaden Christiania: Fra 1814 Til 1900",  Oslo bys historie, bd. 3. Oslo]: Cappelen, 1990.

Rygg, N. Norges Banks Historie. Kristiania: [s.n.], 1918.

Sandvik, Gudmund. Det gamle veldet. Norske finansar 1760-79. Oslo 1975

Schweigaard, Anton Martin. Den Norske Handelsret. Christiania: Johan Dahl, 1841.

Schweigaard, Anton Martin. "Indførselstollen og dens Historie." Den Constitutionelle. nr. 97-101/ 1833.

Schweigaard, Anton Martin. Norges Statistik. Christiania: Johan Dahl, 1840.

Sejersted, Francis, og August Schou. Hurdalsbruket: 1792-1842. Vol. 2:2. Oslo: Dreyer, 1972.

Sprauten, Knut. "Byen Ved Festningen: Fra 1536 Til 1814". Oslo bys historie, Bd. 2. Oslo: Cappelen, 1992.

Tvethe, M. Braun. Norges Statistik. Christiania: Chr. Tønsbergs forlag, 1848.

 

Nettesteder knyttet til 1814-jubileet:

Nasjonalbibliotekets 1814-bibliografi:

http://www.nb.no/Hva-skjer/Aktuelt/Nyheter/Lansering-av-1814-bibliografi-litteratur-fra-og-om-1812-1814

Norsk lokalhistorisk institutts bibliografi 1814 sett nedenfra:

http://www.lokalhistoriewiki.no/index.php/Kategori:1814_sett_nedenfra

Stortingets grunnlovsjubileumssider:

http://www.stortinget.no/no/Grunnlovsjubileet-2014/

Norges forskningsråds grunnlovsjubileumssider:

http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Page&cid=1253960269700&p=1253960269700&pagename=grunnlov%2FHovedsidemal

 

 

 

This is Flow Diazo Theme