Historiske toll- og skipsanløpslister Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prislister

Nr. Sted År Type Kilder Notat
1 Arendal 1736 Priskurant Originalkilde
2 Arendal 1737 Priskurant Originalkilde
3 Arendal 1738 Priskurant Originalkilde
4 Arendal 1739 Priskurant Originalkilde
5 Arendal 1740 Priskurant Originalkilde
6 Arendal 1741 Priskurant Originalkilde
7 Arendal 1742 Priskurant Originalkilde
8 Arendal 1743 Priskurant Originalkilde
9 Arendal 1744 Priskurant Originalkilde
10 Arendal 1749 Priskurant Originalkilde
11 Arendal 1754 Priskurant Originalkilde
12 Arendal 1759 Priskurant Originalkilde
13 Arendal 1764 Priskurant Originalkilde
14 Christiania 1719 Priskurant Originalkilde ( 1 2 )
15 Christiania 1720 Priskurant Originalkilde
16 Christiania 1736 Priskurant Originalkilde
17 Christiania 1737 Priskurant Originalkilde
18 Christiania 1738 Priskurant Originalkilde
19 Christiania 1739 Priskurant Originalkilde
20 Christiania 1740 Priskurant Originalkilde
21 Christiania 1741 Priskurant Originalkilde
22 Christiania 1742 Priskurant Originalkilde
23 Christiania 1743 Priskurant Originalkilde
24 Christiania 1744 Priskurant Originalkilde
25 Christiania 1749 Priskurant Originalkilde
26 Christiania 1754 Priskurant Originalkilde
27 Christiania 1759 Priskurant Originalkilde
28 Christiania 1764 Priskurant Originalkilde
29 Drammen 1736 Priskurant Originalkilde
30 Drammen 1737 Priskurant Originalkilde
31 Drammen 1738 Priskurant Originalkilde
32 Drammen 1739 Priskurant Originalkilde
33 Drammen 1740 Priskurant Originalkilde
34 Drammen 1741 Priskurant Originalkilde
35 Drammen 1742 Priskurant Originalkilde
36 Drammen 1743 Priskurant Originalkilde
37 Drammen 1744 Priskurant Originalkilde
38 Drammen 1749 Priskurant Originalkilde
39 Drammen 1754 Priskurant Originalkilde
40 Drammen 1759 Priskurant Originalkilde
41 Drammen 1764 Priskurant Originalkilde
42 Flekkefjord 1736 Priskurant Originalkilde
43 Flekkefjord 1737 Priskurant Originalkilde
44 Flekkefjord 1738 Priskurant Originalkilde
45 Flekkefjord 1739 Priskurant Originalkilde
46 Flekkefjord 1740 Priskurant Originalkilde
47 Flekkefjord 1741 Priskurant Originalkilde
48 Flekkefjord 1742 Priskurant Originalkilde
49 Flekkefjord 1743 Priskurant Originalkilde
50 Flekkefjord 1744 Priskurant Originalkilde
51 Flekkefjord 1749 Priskurant Originalkilde
52 Flekkefjord 1750 Priskurant Originalkilde
53 Flekkefjord 1754 Priskurant Originalkilde
54 Flekkefjord 1759 Priskurant Originalkilde
55 Flekkefjord 1764 Priskurant Originalkilde
56 Fredrikstad 1713 Priskurant Originalkilde
57 Fredrikstad 1714 Priskurant Originalkilde
58 Fredrikstad 1736 Priskurant Originalkilde
59 Fredrikstad 1737 Priskurant Originalkilde
60 Fredrikstad 1738 Priskurant Originalkilde
61 Fredrikstad 1739 Priskurant Originalkilde
62 Fredrikstad 1740 Priskurant Originalkilde
63 Fredrikstad 1741 Priskurant Originalkilde
64 Fredrikstad 1742 Priskurant Originalkilde
65 Fredrikstad 1743 Priskurant Originalkilde
66 Fredrikstad 1744 Priskurant Originalkilde
67 Fredrikstad 1745 Priskurant Originalkilde
68 Fredrikstad 1746 Priskurant Originalkilde
69 Fredrikstad 1747 Priskurant Originalkilde
70 Fredrikstad 1748 Priskurant Originalkilde
71 Fredrikstad 1749 Priskurant Originalkilde
72 Fredrikstad 1750 Priskurant Originalkilde
73 Fredrikstad 1751 Priskurant Originalkilde
74 Fredrikstad 1752 Priskurant Originalkilde
75 Fredrikstad 1753 Priskurant Originalkilde
76 Fredrikstad 1754 Priskurant Originalkilde
77 Fredrikstad 1755 Priskurant Originalkilde
78 Fredrikstad 1756 Priskurant Originalkilde
79 Fredrikstad 1759 Priskurant Originalkilde
80 Fredrikstad 1764 Priskurant Originalkilde
81 Halden 1713 Priskurant Originalkilde
82 Halden 1714 Priskurant Originalkilde
83 Halden 1719 Priskurant Originalkilde
84 Halden 1720 Priskurant Originalkilde
85 Halden 1722 Priskurant Originalkilde
86 Halden 1726 Priskurant Originalkilde
87 Halden 1727 Priskurant Originalkilde
88 Halden 1728 Priskurant Originalkilde
89 Halden 1736 Priskurant Originalkilde
90 Halden 1737 Priskurant Originalkilde
91 Halden 1738 Priskurant Originalkilde
92 Halden 1739 Priskurant Originalkilde
93 Halden 1740 Priskurant Originalkilde
94 Halden 1741 Priskurant Originalkilde
95 Halden 1742 Priskurant Originalkilde
96 Halden 1743 Priskurant Originalkilde
97 Halden 1744 Priskurant Originalkilde
98 Halden 1749 Priskurant Originalkilde
99 Halden 1754 Priskurant Originalkilde
100 Halden 1759 Priskurant Originalkilde
101 Halden 1764 Priskurant Originalkilde
102 Holmestrand 1712 Priskurant Originalkilde
103 Holmestrand 1714 Priskurant Originalkilde
104 Holmestrand 1719 Priskurant Originalkilde
105 Holmestrand 1720 Priskurant Originalkilde
106 Holmestrand 1736 Priskurant Originalkilde
107 Holmestrand 1737 Priskurant Originalkilde
108 Holmestrand 1738 Priskurant Originalkilde
109 Holmestrand 1739 Priskurant Originalkilde
110 Holmestrand 1740 Priskurant Originalkilde
111 Holmestrand 1741 Priskurant Originalkilde
112 Holmestrand 1742 Priskurant Originalkilde
113 Holmestrand 1743 Priskurant Originalkilde
114 Holmestrand 1744 Priskurant Originalkilde
115 Holmestrand 1749 Priskurant Originalkilde
116 Holmestrand 1754 Priskurant Originalkilde
117 Holmestrand 1759 Priskurant Originalkilde
118 Holmestrand 1764 Priskurant Originalkilde
119 Kragerø 1736 Priskurant Originalkilde
120 Kragerø 1737 Priskurant Originalkilde
121 Kragerø 1738 Priskurant Originalkilde
122 Kragerø 1739 Priskurant Originalkilde
123 Kragerø 1740 Priskurant Originalkilde
124 Kragerø 1741 Priskurant Originalkilde
125 Kragerø 1742 Priskurant Originalkilde
126 Kragerø 1743 Priskurant Originalkilde
127 Kragerø 1744 Priskurant Originalkilde
128 Kragerø 1749 Priskurant Originalkilde
129 Kragerø 1754 Priskurant Originalkilde
130 Kristiansand 1635 Ukjent Originalkilde Hentet fra Stein Tveite: Engelsk-nors(…)
131 Kristiansand 1636 Ukjent Originalkilde Hentet fra Stein Tveite: Engelsk-nors(…)
132 Kristiansand 1637 Ukjent Originalkilde Hentet fra Stein Tveite: Engelsk-nors(…)
133 Kristiansand 1638 Ukjent Originalkilde Hentet fra Stein Tveite: Engelsk-nors(…)
134 Kristiansand 1639 Ukjent Originalkilde Hentet fra Stein Tveite: Engelsk-nors(…)
135 Kristiansand 1641 Ukjent Originalkilde Hentet fra Stein Tveite: Engelsk-nors(…)
136 Kristiansand 1642 Ukjent Originalkilde Hentet fra Stein Tveite: Engelsk-nors(…)
137 Kristiansand 1645 Ukjent Originalkilde Hentet fra Stein Tveite: Engelsk-nors(…)
138 Kristiansand 1650 Ukjent Originalkilde Hentet fra Stein Tveite: Engelsk-nors(…)
139 Kristiansand 1653 Ukjent Originalkilde Hentet fra Stein Tveite: Engelsk-nors(…)
140 Kristiansand 1655 Ukjent Originalkilde Hentet fra Stein Tveite: Engelsk-nors(…)
141 Kristiansand 1658 Ukjent Originalkilde Hentet fra Stein Tveite: Engelsk-nors(…)
142 Kristiansand 1659 Ukjent Originalkilde Hentet fra Stein Tveite: Engelsk-nors(…)
143 Kristiansand 1660 Ukjent Originalkilde Hentet fra Stein Tveite: Engelsk-nors(…)
144 Kristiansand 1661 Ukjent Originalkilde Hentet fra Stein Tveite: Engelsk-nors(…)
145 Kristiansand 1662 Ukjent Originalkilde Hentet fra Stein Tveite: Engelsk-nors(…)
146 Kristiansand 1667 Ukjent Originalkilde Hentet fra Stein Tveite: Engelsk-nors(…)
147 Kristiansand 1668 Ukjent Originalkilde Hentet fra Stein Tveite: Engelsk-nors(…)
148 Kristiansand 1669 Ukjent Originalkilde Hentet fra Stein Tveite: Engelsk-nors(…)
149 Kristiansand 1670 Ukjent Originalkilde Hentet fra Stein Tveite: Engelsk-nors(…)
150 Kristiansand 1671 Ukjent Originalkilde Hentet fra Stein Tveite: Engelsk-nors(…)
151 Kristiansand 1672 Ukjent Originalkilde Hentet fra Stein Tveite: Engelsk-nors(…)
152 Kristiansand 1673 Ukjent Originalkilde Hentet fra Stein Tveite: Engelsk-nors(…)
153 Kristiansand 1674 Ukjent Originalkilde Hentet fra Stein Tveite: Engelsk-nors(…)
154 Kristiansand 1675 Ukjent Originalkilde Hentet fra Stein Tveite: Engelsk-nors(…)
155 Kristiansand 1676 Ukjent Originalkilde Hentet fra Stein Tveite: Engelsk-nors(…)
156 Kristiansand 1677 Ukjent Originalkilde Hentet fra Stein Tveite: Engelsk-nors(…)
157 Kristiansand 1678 Ukjent Originalkilde Hentet fra Stein Tveite: Engelsk-nors(…)
158 Kristiansand 1679 Ukjent Originalkilde Hentet fra Stein Tveite: Engelsk-nors(…)
159 Kristiansand 1680 Ukjent Originalkilde Hentet fra Stein Tveite: Engelsk-nors(…)
160 Kristiansand 1681 Ukjent Originalkilde Hentet fra Stein Tveite: Engelsk-nors(…)
161 Kristiansand 1682 Ukjent Originalkilde Hentet fra Stein Tveite: Engelsk-nors(…)
162 Kristiansand 1683 Ukjent Originalkilde Hentet fra Stein Tveite: Engelsk-nors(…)
163 Kristiansand 1684 Ukjent Originalkilde Hentet fra Stein Tveite: Engelsk-nors(…)
164 Kristiansand 1685 Ukjent Originalkilde Hentet fra Stein Tveite: Engelsk-nors(…)
165 Kristiansand 1686 Ukjent Originalkilde Hentet fra Stein Tveite: Engelsk-nors(…)
166 Kristiansand 1687 Ukjent Originalkilde Hentet fra Stein Tveite: Engelsk-nors(…)
167 Kristiansand 1688 Ukjent Originalkilde Hentet fra Stein Tveite: Engelsk-nors(…)
168 Kristiansand 1689 Ukjent Originalkilde Hentet fra Stein Tveite: Engelsk-nors(…)
169 Kristiansand 1690 Ukjent Originalkilde Hentet fra Stein Tveite: Engelsk-nors(…)
170 Kristiansand 1691 Ukjent Originalkilde Hentet fra Stein Tveite: Engelsk-nors(…)
171 Kristiansand 1692 Ukjent Originalkilde Hentet fra Stein Tveite: Engelsk-nors(…)
172 Kristiansand 1693 Ukjent Originalkilde Hentet fra Stein Tveite: Engelsk-nors(…)
173 Kristiansand 1694 Ukjent Originalkilde Hentet fra Stein Tveite: Engelsk-nors(…)
174 Kristiansand 1695 Ukjent Originalkilde Hentet fra Stein Tveite: Engelsk-nors(…)
175 Kristiansand 1696 Ukjent Originalkilde Hentet fra Stein Tveite: Engelsk-nors(…)
176 Kristiansand 1697 Ukjent Originalkilde Hentet fra Stein Tveite: Engelsk-nors(…)
177 Kristiansand 1698 Ukjent Originalkilde Hentet fra Stein Tveite: Engelsk-nors(…)
178 Kristiansand 1699 Ukjent Originalkilde Hentet fra Stein Tveite: Engelsk-nors(…)
179 Kristiansand 1700 Ukjent Originalkilde Hentet fra Stein Tveite: Engelsk-nors(…)
180 Kristiansand 1719 Priskurant Originalkilde
181 Kristiansand 1720 Priskurant Originalkilde
182 Kristiansand 1722 Priskurant Originalkilde
183 Kristiansand 1725 Priskurant Originalkilde
184 Kristiansand 1727 Priskurant Originalkilde
185 Kristiansand 1728 Priskurant Originalkilde
186 Kristiansand 1736 Priskurant Originalkilde
187 Kristiansand 1737 Priskurant Originalkilde
188 Kristiansand 1738 Priskurant Originalkilde
189 Kristiansand 1739 Priskurant Originalkilde
190 Kristiansand 1740 Priskurant Originalkilde Trelastprisene for januar gjelder for(…)
191 Kristiansand 1741 Priskurant Originalkilde Trelastprisene for januar gjelder for(…)
192 Kristiansand 1742 Priskurant Originalkilde Trelastprisene er like som i fjoråret
193 Kristiansand 1743 Priskurant Originalkilde
194 Kristiansand 1744 Priskurant Originalkilde
195 Kristiansand 1749 Priskurant Originalkilde
196 Kristiansand 1764 Priskurant Originalkilde
197 Langesund 1736 Priskurant Originalkilde
198 Langesund 1737 Priskurant Originalkilde
199 Langesund 1738 Priskurant Originalkilde
200 Langesund 1739 Priskurant Originalkilde
201 Langesund 1740 Priskurant Originalkilde
202 Langesund 1741 Priskurant Originalkilde
203 Langesund 1742 Priskurant Originalkilde
204 Langesund 1743 Priskurant Originalkilde
205 Langesund 1744 Priskurant Originalkilde
206 Langesund 1749 Priskurant Originalkilde
207 Langesund 1754 Priskurant Originalkilde
208 Langesund 1759 Priskurant Originalkilde
209 Langesund 1764 Priskurant Originalkilde
210 Larvik og Sandefjord 1719 Priskurant Originalkilde
211 Larvik og Sandefjord 1720 Priskurant Originalkilde
212 Larvik og Sandefjord 1736 Priskurant Originalkilde
213 Larvik og Sandefjord 1737 Priskurant Originalkilde
214 Larvik og Sandefjord 1738 Priskurant Originalkilde
215 Larvik og Sandefjord 1739 Priskurant Originalkilde
216 Larvik og Sandefjord 1740 Priskurant Originalkilde
217 Larvik og Sandefjord 1741 Priskurant Originalkilde
218 Larvik og Sandefjord 1742 Priskurant Originalkilde
219 Larvik og Sandefjord 1743 Priskurant Originalkilde
220 Larvik og Sandefjord 1744 Priskurant Originalkilde
221 Larvik og Sandefjord 1749 Priskurant Originalkilde
222 Larvik og Sandefjord 1754 Priskurant Originalkilde
223 Larvik og Sandefjord 1759 Priskurant Originalkilde
224 Larvik og Sandefjord 1764 Priskurant Originalkilde
225 Mandal 1736 Priskurant Originalkilde
226 Mandal 1737 Priskurant Originalkilde
227 Mandal 1738 Priskurant Originalkilde
228 Mandal 1739 Priskurant Originalkilde
229 Mandal 1740 Priskurant Originalkilde
230 Mandal 1741 Priskurant Originalkilde
231 Mandal 1742 Priskurant Originalkilde
232 Mandal 1743 Priskurant Originalkilde
233 Mandal 1744 Priskurant Originalkilde
234 Mandal 1749 Priskurant Originalkilde
235 Mandal 1754 Priskurant Originalkilde
236 Mandal 1759 Priskurant Originalkilde
237 Mandal 1764 Priskurant Originalkilde
238 Moss 1714 Priskurant Originalkilde
239 Moss 1719 Priskurant Originalkilde
240 Moss 1720 Priskurant Originalkilde
241 Moss 1722 Priskurant Originalkilde
242 Moss 1727 Priskurant Originalkilde
243 Moss 1728 Priskurant Originalkilde
244 Moss 1736 Priskurant Originalkilde
245 Moss 1737 Priskurant Originalkilde
246 Moss 1738 Priskurant Originalkilde
247 Moss 1739 Priskurant Originalkilde
248 Moss 1740 Priskurant Originalkilde
249 Moss 1741 Priskurant Originalkilde
250 Moss 1742 Priskurant Originalkilde
251 Moss 1743 Priskurant Originalkilde
252 Moss 1744 Priskurant Originalkilde
253 Moss 1749 Priskurant Originalkilde
254 Moss 1754 Priskurant Originalkilde
255 Moss 1759 Priskurant Originalkilde
256 Moss 1764 Priskurant Originalkilde
257 Risør 1719 Priskurant Originalkilde
258 Risør 1720 Priskurant Originalkilde
259 Risør 1736 Priskurant Originalkilde
260 Risør 1737 Priskurant Originalkilde
261 Risør 1738 Priskurant Originalkilde
262 Risør 1739 Priskurant Originalkilde
263 Risør 1740 Priskurant Originalkilde
264 Risør 1741 Priskurant Originalkilde
265 Risør 1742 Priskurant Originalkilde
266 Risør 1743 Priskurant Originalkilde
267 Risør 1744 Priskurant Originalkilde
268 Risør 1749 Priskurant Originalkilde
269 Risør 1754 Priskurant Originalkilde
270 Risør 1759 Priskurant Originalkilde To ulike lister for November. Den før(…)
271 Risør 1764 Priskurant Originalkilde To ulike lister for November. Den før(…)
272 Røros kobberverk 1737 Provianttakst Originalkilde
273 Røros kobberverk 1738 Provianttakst Originalkilde
274 Røros kobberverk 1739 Provianttakst Originalkilde
275 Røros kobberverk 1740 Provianttakst Originalkilde
276 Røros kobberverk 1741 Provianttakst Originalkilde
277 Røros kobberverk 1742 Provianttakst Originalkilde Der det ikke er oppgitt pris er det o(…)
278 Røros kobberverk 1743 Provianttakst Originalkilde Der det ikke er oppgitt pris er det o(…)
279 Røros kobberverk 1744 Provianttakst Originalkilde Der det ikke er oppgitt pris er det o(…)
280 Røros kobberverk 1745 Provianttakst Originalkilde
281 Røros kobberverk 1746 Provianttakst Originalkilde
282 Røros kobberverk 1747 Provianttakst Originalkilde Der det ikke er oppgitt pris er det o(…)
283 Røros kobberverk 1748 Provianttakst Originalkilde
284 Røros kobberverk 1749 Provianttakst Originalkilde Provianttakst for 1. januar til 31. m(…)
285 Røros kobberverk 1750 Provianttakst Originalkilde
286 Røros kobberverk 1751 Provianttakst Originalkilde
287 Røros kobberverk 1752 Provianttakst Originalkilde
288 Røros kobberverk 1753 Provianttakst Originalkilde Provianttakst for 1. juni- 31, desemb(…)
289 Røros kobberverk 1754 Provianttakst Originalkilde Provianttakst for 1. januar- 31. mai (…)
290 Røros kobberverk 1755 Provianttakst Originalkilde Der det ikke er oppgitt pris er det o(…)
291 Røros kobberverk 1756 Provianttakst Originalkilde Der det ikke er oppgitt pris er det o(…)
292 Røros kobberverk 1757 Provianttakst Originalkilde Der det ikke er oppgitt pris er det o(…)
293 Røros kobberverk 1758 Provianttakst Originalkilde Der det ikke er oppgitt pris er det o(…)
294 Røros kobberverk 1760 Provianttakst Originalkilde Der det ikke er oppgitt pris er det o(…)
295 Røros kobberverk 1761 Provianttakst Originalkilde
296 Røros kobberverk 1762 Provianttakst Originalkilde
297 Røros kobberverk 1763 Provianttakst Originalkilde Provianttakst for 1. januar til 31. m(…)
298 Røros kobberverk 1764 Provianttakst Originalkilde
299 Røros kobberverk 1765 Provianttakst Originalkilde
300 Røros kobberverk 1766 Provianttakst Originalkilde
301 Røros kobberverk 1767 Provianttakst Originalkilde
302 Røros kobberverk 1768 Provianttakst Originalkilde Provianttakst for 1. januar- 31. mai (…)
303 Røros kobberverk 1769 Provianttakst Originalkilde Januar-mai: Der det ikke er oppgitt p(…)
304 Røros kobberverk 1770 Provianttakst Originalkilde
305 Røros kobberverk 1771 Provianttakst Originalkilde Januar-mai: Der det ikke er oppgitt p(…)
306 Røros kobberverk 1772 Provianttakst Originalkilde Juni- desember, notat angående rug: E(…)
307 Røros kobberverk 1773 Provianttakst Originalkilde Januar-mai: Dansk rug og havre, irsk (…)
308 Røros kobberverk 1774 Provianttakst Originalkilde Der det ikke er oppgitt pris er det o(…)
309 Røros kobberverk 1775 Provianttakst Originalkilde Januar-mai: Der det ikke er oppgitt p(…)
310 Røros kobberverk 1776 Provianttakst Originalkilde Januar-mai: de species som ingen pris(…)
311 Røros kobberverk 1777 Provianttakst Originalkilde
312 Røros kobberverk 1778 Provianttakst Originalkilde Der det ikke er oppgitt pris står det(…)
313 Røros kobberverk 1779 Provianttakst Originalkilde Der det ikke er oppført pris står det(…)
314 Røros kobberverk 1780 Provianttakst Originalkilde Der det ikke er oppført pris står det(…)
315 Røros kobberverk 1781 Provianttakst Originalkilde Der det ikke er oppført pris står det(…)
316 Røros kobberverk 1782 Provianttakst Originalkilde Der det ikke er oppført pris står det(…)
317 Røros kobberverk 1783 Provianttakst Originalkilde Der det ikke er oppført pris står det(…)
318 Røros kobberverk 1784 Provianttakst Originalkilde Der det ikke er oppført pris står det(…)
319 Røros kobberverk 1785 Provianttakst Originalkilde
320 Røros kobberverk 1786 Provianttakst Originalkilde Januar-mai: Der det ikke er oppført p(…)
321 Røros kobberverk 1787 Provianttakst Originalkilde Der det ikke er oppgitt pris er det o(…)
322 Røros kobberverk 1788 Provianttakst Originalkilde Der der ikke er oppgitt pris er det o(…)
323 Røros kobberverk 1789 Provianttakst Originalkilde Der det ikke er oppgitt pris er det o(…)
324 Røros kobberverk 1790 Provianttakst Originalkilde Provianttakst for 1. januar- 31. mai (…)
325 Røros kobberverk 1791 Provianttakst Originalkilde Der det ikke er oppgitt pris er det o(…)
326 Røros kobberverk 1792 Provianttakst Originalkilde Der det ikke er oppgitt pris er det o(…)
327 Røros kobberverk 1793 Provianttakst Originalkilde Der det ikke er oppgitt pris er det o(…)
328 Røros kobberverk 1794 Provianttakst Originalkilde
329 Røros kobberverk 1795 Provianttakst Originalkilde Der det ikke er oppgitt pris er det o(…)
330 Røros kobberverk 1797 Provianttakst Originalkilde Der det ikke er oppgitt pris er det o(…)
331 Røros kobberverk 1798 Provianttakst Originalkilde Provianttakst for juni- desember mangler
332 Røros kobberverk 1799 Provianttakst Originalkilde Provianttakst for januar- mai mangler
333 Røros kobberverk 1800 Provianttakst Originalkilde
334 Røros kobberverk 1801 Provianttakst Originalkilde Provianttakst for januar-mai mangler
335 Røros kobberverk 1802 Provianttakst Originalkilde Provianttakst for januar-mai mangler
336 Røros kobberverk 1803 Provianttakst Originalkilde Provianttakst for juni- desember mangler
337 Røros kobberverk 1804 Provianttakst Originalkilde
338 Røros kobberverk 1805 Provianttakst Originalkilde Provianttakst for januar- mai mangler(…)
339 Røros kobberverk 1806 Provianttakst Originalkilde
340 Røros kobberverk 1807 Provianttakst Originalkilde
341 Røros kobberverk 1808 Provianttakst Originalkilde
342 Røros kobberverk 1809 Provianttakst Originalkilde
343 Røros kobberverk 1810 Provianttakst Originalkilde
344 Røros kobberverk 1811 Provianttakst Originalkilde
345 Røros kobberverk 1812 Provianttakst Originalkilde
346 Røros kobberverk 1813 Provianttakst Originalkilde
347 Røros kobberverk 1814 Provianttakst Originalkilde
348 Røros kobberverk 1815 Provianttakst Originalkilde
349 Røros kobberverk 1816 Provianttakst Originalkilde
350 Sand 1736 Priskurant Originalkilde
351 Sand 1737 Priskurant Originalkilde
352 Sand 1738 Priskurant Originalkilde
353 Sand 1739 Priskurant Originalkilde
354 Sand 1740 Priskurant Originalkilde
355 Sand 1741 Priskurant Originalkilde
356 Sand 1742 Priskurant Originalkilde
357 Sand 1743 Priskurant Originalkilde
358 Sand 1744 Priskurant Originalkilde
359 Sand 1759 Priskurant Originalkilde
360 Stavanger 1759 Priskurant Originalkilde
361 Stavanger 1760 Priskurant Originalkilde
362 Stavanger 1761 Priskurant Originalkilde
363 Stavanger 1762 Priskurant Originalkilde
364 Stavanger 1763 Priskurant Originalkilde
365 Stavanger 1764 Priskurant Originalkilde
366 Stavanger 1765 Priskurant Originalkilde
367 Stavanger 1766 Priskurant Originalkilde
368 Trondheim 1813 Priskurant Originalkilde Hentet fra provianttaksten for Røros
369 Trondheim 1814 Priskurant Originalkilde Hentet fra provianttaksten fra Røros
370 Trondheim 1815 Priskurant Originalkilde Hentet fra provianttakst fra Røros
371 Trondheim 1816 Priskurant Originalkilde Hentet fra provianttaksten fra Røros
372 Tønsberg 1713 Priskurant Originalkilde
373 Tønsberg 1714 Priskurant Originalkilde
374 Tønsberg 1719 Priskurant Originalkilde
375 Tønsberg 1720 Priskurant Originalkilde
376 Tønsberg 1736 Priskurant Originalkilde
377 Tønsberg 1737 Priskurant Originalkilde
378 Tønsberg 1741 Priskurant Originalkilde
379 Tønsberg 1742 Priskurant Originalkilde
380 Tønsberg 1743 Priskurant Originalkilde
381 Tønsberg 1744 Priskurant Originalkilde
382 Tønsberg 1749 Priskurant Originalkilde
383 Tønsberg 1754 Priskurant Originalkilde
384 Tønsberg 1759 Priskurant Originalkilde
385 Tønsberg 1764 Priskurant Originalkilde