Historiske toll- og skipsanløpslister Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vareliste

Nåtidens land: Norge
Tollsted: Vardø
Retning: Ut
Handel: Samlet
År: 1808
Type: Vanlig
Kilder: Originalkilde
Notat: 1 Tchetwert = 1 1/2 tønne (iflg. UDDRAG AF CONSULATBERETNINGER VEDKOMMENDE NORGES HANDEL 0G SKIPSFART I AARET 1872,Departementet for det indre, Christiania 1873, s.72

Last ned som regneark.

Sortering: Standardisert · Opprinnelig

Handelssted Transkribert sum* Kalkulert sum**
Nr. Vare Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Notat
1 Allehånde pund Norge 20
20
2 Anis pund Norge 20
20
3 Brennevin, av druer fustasjer Norge 2
2
4 Brennevin, av druer oksehoder Norge 7
7
5 Brennevin, av druer piper Norge 6
6
6 Brennevin, Bordeaux Tønner Norge 12 1/2
12 1/2
7 Brennevin, skipsprovisjon anker Russland 3
3
8 Brennevin, spansk fustasjer Norge 1
1
9 Brennevin, spansk tønner Norge 1
1
10 Fisk, saltet våger Russland 2000
2000
11 Fiskekroker Pakker Norge 1
1
12 Indigo pund Norge 5
5
13 Ingefær pund Norge 12
12
14 Kaffe pund Norge 7760
3839
Russland
3921
15 Kaffebønner pund Norge 248
248
16 Kaffebønner tønner Norge 5
10/2
17 Kaffebønner tønner Norge 7 1/4
7 1/4
18 Kagger, eikekagger, ledige stykker Norge 230
230
19 Kanel pund Norge 3
3
20 Kardemomme lodd Norge 4
4
21 Kasser stykker Norge 1 No. 1
1
22 Kavringer, rug tønner Norge 8
8
23 Klede alen Norge 41 1/4 1 stk.
41 1/4
24 Kringler, hvetekringler tønner Norge 10
10
25 Kummen pund Norge 25
25
26 Kveite, salted våger Russland 500
500
27 Lineangler stykker Norge 7000
7000
28 Muskattblomme stykker Norge 8
8
29 Muskattnøtter lodd Norge 12
12
30 Nelliker pund Norge 2
2
31 Pepper pund Norge 462
462
32 Pepperkaker stykker Norge 200
200
33 Rug, hele korn Tchetwert Tromsø og Bodø 8760 1 Tchetwert = 1 1/2 tønne
8760
34 Rugmel, russisk våger Norge 1518
1518
35 Russekaller stykker Tromsø og Bodø 36
36
36 Råfisk våger Norge 3010
60
Russland
2950
37 Råskjær våger Norge 240
240
38 Safran lodd Norge 5
5
39 Salt, fransk tønner Norge 34
34
40 Salt, spansk tønne Norge 58
58
41 Seilduk, klaverduk stykker Norge 12
12
42 Sild, saltet tønner Norge 7
7
43 Sild, vårsild tønner Norge 33
33
44 Skinn, oter stykker Norge 127
20
Russland
107
45 Skinn, reinsdyrskinn stykker Russland 25
25
46 Skinn, reveskinn stykker Russland 103
103
47 Slipesteiner stykker Russland 120
120
48 Sukker pund Norge 1000 i 5 tønner
1000
49 Sukker pund Russland 481
481
50 Sukker, løst pund Norge 130
130
51 Te pund Norge 10
10
52 Te, Congo pund Norge 4
4
53 Tjære tønner Norge 4
4
54 Tobakk, røketobakk pund Norge 268 i en kasse
268
55 Tobakksblader, virginia m? Norge 4
4
56 Tobakksblader, virginia pund Norge 16
0 - 1 - 0
57 Tobakksblader, virginia våger Norge 16
16
58 Torsk, salt våger Russland 1000
1000
59 Tran tønner Norge 11
11
60 Tønnebånd bundter Kløvnæs 8
8
61 Tørrfisk våger Russland 1080
1080
62 Utjærede linner pund Norge 27 1/2
27 1/2
63 Utjærede linner våger Norge 4
4
64 Vin anker Norge 6
6
65 Vin, gammelvin anker Russland 3
3
66 Vin, hvit, franske tønner Norge 1/2
1/2

Verdi i daler og skilling.

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.