Historiske toll- og skipsanløpslister Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vareliste

Nåtidens land: Norge
Tollsted: Vardø
Retning: Inn
Handel: Samlet
År: 1791
Type: Vanlig
Kilder: Originalkilde
Notat:

Last ned som regneark.

Sortering: Standardisert · Opprinnelig

Handelssted Transkribert sum* Kalkulert sum**
Nr. Vare Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Notat
1 Angler endel Danmark 1 Ikke angitt mengde
1
2 Bankebygg tønner Danmark 20 20 tønner vektig 14 lispund
20
3 Bly, i klumper Pund Danmark 608
1 - 18 - 0
4 Bord stykker Danmark 400
400
5 Brennevin, av korn potter Danmark 1942 i 16 tønner. "hiem Brend" (!)
1942
6 Brennevin, av korn tønner Danmark 80 "her bered"
80
7 Brød, skipsbrød pund Danmark 800
800
8 Bygg tønner Danmark 169
169
9 Byggryn tønner Danmark 25
25
10 Eddik, vineddik oksehoder Danmark 2
2
11 Erter tønner Danmark 6
6
12 Flesk, røkt pund Danmark 323
1 - 0 - 3
13 Forverk sekker Danmark 1
1
14 Glass, vindusglass kister Danmark 2
2
15 Gryter, jern endel Danmark 1 Ikke angitt mengde
1
16 Hansker, lammeskinnshansker stykker Danmark 120
120
17 Hatter endel Danmark 1 Ikke angitt mengde
1
18 Havre tønner Danmark 10
10
19 Havregryn pund Russland 28
28
20 Havregryn pund Russland 28
28
21 Havregryn tønner Danmark 30
30
22 Havregryn våger Russland 48
48
23 Havregryn våger Russland 50
50
24 Havregryn våger Russland 9
9
25 Hirsegryn våger Russland 10
10
26 Hirsegryn våger Russland 30
30
27 Hvetemel tønner Danmark 2
2
28 Kaffebønner pund Danmark 1755 i 2 fat
1755
29 Kalk endel Danmark 1 Ikke angitt mengde
1
30 Kammer dusin Danmark 16
16
31 Kart dusin Danmark 10
10
32 Kengler pund Danmark 922 i 20 tønner
922
33 Kjeler, messing endel Danmark 1 Ikke angitt mengde
1
34 Kjøtt tønner Danmark 1
1
35 Kjøtt, saltet pund Danmark 4555 i 24 tønner
0 - 284 - 11
36 Klæde varer endel Danmark 1 Ikke angitt mengde
1
37 Kobber endel Danmark 1 Ikke angitt mengde
1
38 Krutt, fint pund Danmark 166 i 3 fustasjer
166
39 Leirtøy endel Danmark 1 Ikke angitt mengde
1
40 Lerret endel Danmark 1 Ikke angitt mengde
1
41 Lerret, hvitt alen Russland 100
100
42 Liner, fiskeliner, hamp pund Danmark 800
2 - 10 - 0
43 Malt tønner Danmark 50
50
44 Mjød oksehoder Danmark 10
10
45 Murstein endel Danmark 1 Ikke angitt mengde
1
46 Murstein, Flensburgsk stykker Danmark 4000
4000
47 Perlegryn pund Danmark 100
100
48 Rosiner? pund Danmark 288
288
49 Rug, østersjøisk tønner Danmark 200
200
50 Rugmel pund Danmark 63168 i 376 tønner
0 - 3948 - 0
51 Rugmel pund Russland 15
15
52 Rugmel våger Russland 400
400
53 Rugmel våger Russland 1089
1089
54 Sirup pund Danmark 2763 i 6 tønner
2763
55 Skind huder stykker Russland 4
4
56 Skonrokker pund Danmark 3832 i 40 tønner
3832
57 Smør fjerdinger Danmark 16
16
58 Smør pund Danmark 4572 15/2 og 50/4 tønner
0 - 285 - 12
59 Splitter endel Danmark 1 Ikke angitt mengde
1
60 Sukker, raffinade og kandissukker pund Danmark 1200 i 2 fustasjer og 6 kasser
1200
61 Søm endel Danmark 1 Ikke angitt mengde
1
62 Søm stykker Danmark 75400 i 11 fustasjer
75400
63 Såpe endel Danmark 1 Ikke angitt mengde
1
64 Talle endel Danmark 1 Ikke angitt mengde
1
65 Tjære tønner Russland 2
2
66 Tobakk i ruller pund Danmark 294
294
67 Trur, utiæret trosse pund Russland 13
13
68 Trur, utiæret trosse våger Russland 114
114
69 Tvebakker av hvete pund Danmark 595 i 10 1/4 tønne
595
70 Urte og isenkram endel Danmark 1 Ikke angitt mengde
1
71 Vedovner endel Danmark 1
1
72 Vin, fransk oksehoder Danmark 3
3

Verdi i daler og skilling.

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.