Historiske toll- og skipsanløpslister Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vareliste

Nåtidens land: Norge
Tollsted: Vardø
Retning: Inn
Handel: Samlet
År: 1794
Type: Vanlig
Kilder: Originalkilde ( 1 2 )
Notat:

Last ned som regneark.

Transkribert sum* Kalkulert sum**
Handelssted Daler Skilling Daler Skilling AO
Danmark 48
Fremmede steder 15
Hertugdømmene 0
Norge 17
Total 0 80

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.