Personal tools
Du er her: Forside

Introduksjon

Tollbøker

Prosjektet Historiske toll- og skipsanløpslister har transkribert og standardisert summariske vare- og skipsanløpslister fra samtlige norske tollsted gjennom et utvalg år på 1700-tallet, og gjort dette tilgjengelig i to søkbare databaser. Varelistene viser hvilke varer som ble ført sjøveis til eller fra de norske tollstedene, samt mengdene, destinasjon/opphavsland, og tidvis verdien på varene. Skipsanløpslistene gir detaljer om skipenes størrelse, reiserute og kapteiner. 

Støttespillere 

Prosjektet Historiske toll- og skipsanløpslister samarbeider med Norsk folkemuseum, Norsk maritimt museum og Norsk lokalhistorisk institutt.  Prosjektet er også støttet av Oslo Museum, Aust-Agder kulturhistoriske senter, Vest-Agder museet, Telemark museum, Museumssenteret i Hordaland, Museene Vest, Lindesnes fyrmuseum, Bergen sjøfartsmuseum, Østfoldmuseene og Museum Stavanger. Riksarkivet støtter prosjektet ved å digitalisere kildematerialet.

Prosjektet er støttet økonomisk av Sparebankstiftelsen, Bergesenstiftelsen, Eckbos legat, Oslo maritime stiftelse, Stiftelsen Skoleskipet Tordenskiold og Kontaktrådet for kyst- og fiskerimuseer.

Forprosjektet som la grunnlaget for prosjektet, ble muliggjort gjennom NTNU sitt grunnlovsprosjekt Grunnloven og regionene: hegemoni, kontinuitet og brudd (avsluttet 2013), og finansiert av Forskningsrådet.

 

Logoen til Norsk lokalhistorisk institutt  

Skoleskibet "Tordenskiold"

Snarveier

Varelister_snarvei

Tollsteder

Skipsanløp_snarvei

Priser

Historien

Utstilling

This is Flow Diazo Theme